Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Lùng Cải

Thôn Sín Chải Lùng Chín xã Lùng Cải huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai
NULL
thlungcai@bacha.edu.vn