Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 21
Năm 2021 : 21
 • Sền Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914289220
  • Email:
   phucbhlc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Về trường từ tháng 9/2008. Các công việc đã trải qua: Giáo viên dạy lớp 4 lớp 5 lớp 2; Kiêm nhiệm thư viện thiết bị, thư ký hội đồng, kế toán bán trú, Seqap. Đương nhiệm chủ tịch công đoàn từ năm 2012. Bổ nhiệm phó Hiệu trưởng từ tháng 10 năm 2017; đến 01/8/2019 chuyển công tác làm phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH và THCS Tả Củ Tỷ.

 • Nguyễn Văn Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915846289
  • Email:
   baobacha@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại trường PTDTBT Tiểu học Lùng Cải từ 2002 đến 05/8/2018

 • Nguyễn Tiến Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915866289
  • Email:
   tunglcbhlc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại trường PTDTBT Tiểu học Lùng cải từ tháng 9/năm 2004 đến 05/8/2018

 • Hoàng Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Thư kí hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01698970672
Video Clip
Tài liệu mới