Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 225
Năm 2020 : 4.341
 • Dương Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912555407
  • Email:
   duongvanthang407@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tháng 9/1998 là giáo viên trường PTCS Bản Phố; Tháng 9 năm 1999 là giáo viên trường tiểu học Hoàng Thu Phố; tháng 9/2000 phó hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Thu Phố; tháng 10 năm 2002 hiệu trưởng trường PTCS Hoàng Thu Phố; tháng 9 năm 2005 là phó hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Thu Phố; tháng 8 năm 2008 hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Thu Phố số 2; tháng 9 năm 2013 hiệu trưởng trường PTDTBT tiểu học Hoàng Thu Phố số 2; Ngày 06/8/2018 giữ chức vụ Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Lùng Cải.

 • Mai Đức Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914633429
  • Email:
   maiducdung76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày 10/8/2019 giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH Lùng Cải

 • Sền Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914289220
  • Email:
   phucbhlc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Về trường từ tháng 9/2008. Các công việc đã trải qua: Giáo viên dạy lớp 4 lớp 5 lớp 2; Kiêm nhiệm thư viện thiết bị, thư ký hội đồng, kế toán bán trú, Seqap. Đương nhiệm chủ tịch công đoàn từ năm 2012. Bổ nhiệm phó Hiệu trưởng từ tháng 10 năm 2017; đến 01/8/2019 chuyển công tác làm phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH và THCS Tả Củ Tỷ.

 • Nguyễn Văn Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915846289
  • Email:
   baobacha@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại trường PTDTBT Tiểu học Lùng Cải từ 2002 đến 05/8/2018

 • Nguyễn Tiến Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915866289
  • Email:
   tunglcbhlc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại trường PTDTBT Tiểu học Lùng cải từ tháng 9/năm 2004 đến 05/8/2018

Video Clip
Tài liệu mới